Contact

Focus Program Translational Neurosciences (FTN)
Johannes Gutenberg University Mainz
Langenbeckstr. 1, Bldg. 601
D 55131 Mainz

Tel.: +49 6131 39-25005

———————————————————

Daniela Liegel-Seitz
FTN Fellowship Coordinator
Teaching Program Coordinator

Focus Program Translational Neurosciences (FTN)
Johannes Gutenberg University Mainz
Johann-Joachim-Becher-Weg 13, Bldg. 1321, Room 01.353
D 55128 Mainz

Tel.: +49 6131 39-22365
Fax: +49 6131 39-22167
E-mail